We zijn dankbaar dat je de moeite neemt om jouw klacht op papier te zetten en aan ons toe te vertrouwen. Je kunt er van op aan dat jouw klacht adequaat wordt behandeld. Jouw klacht is voor ons het startpunt van een verbetertraject binnen Examenpunt.nl.

Bekijk hoe een klacht wordt behandeld middels de klachtenprocedure.

Download een Klachtenformulier