Geschiedenis

Examenpunt is ontstaan en opgericht in 2018 met als doel kansgelijkheid in toetsing te creëren. Omdat gelijke kansen nog steeds geen vanzelfsprekendheid zijn heeft Examenpunt de stap gezet om hier verandering in aan te brengen. Als onafhankelijk exameninstituut werken we voor en samen met opleidingscentra, certificaathouders en brancheverenigingen om kennisdeling en de aantoonbaarheid van kennis en vaardigheden te verbeteren.