nieuws

Aanmelden voor examens Stichting Veilig Spelen kan weer: via Examenpunt.nl

10 min lezen

Aanmelden voor de examens van Stichting Veilig Spelen (SVS) is weer mogelijk. Op onze website staan de komende examendata van SVS en hier kan men zich online aanmelden voor een examen. Dit laat het bestuur van SVS weten, met het oog op (kandidaat) inspecteurs en andere betrokkenen.  

Begin januari (2023) is Stichting Veilig Spelen overgestapt naar Examenpunt als partner voor het afnemen van haar examens. Het bestuur van SVS ziet de overstap als een logische stap in de verdere professionalisering van de inspecteurs. Bij Examenpunt worden voor meerdere organisaties examens gehouden die dichter bij de wereld van de speeltoestellen staan. Mede hierdoor verwacht het bestuur de kwaliteit van de examens te verhogen.

Ondanks tijdige en grondige voorbereiding is de overgang van de vorige uitvoerder naar Examenpunt niet vloeiend verlopen. Afgelopen tijd is er op de achtergrond hard gewerkt en zijn de meeste plooien inmiddels glad gestreken. Dat maakt dat het weer mogelijk is om examens in te plannen via www.examenpunt.nl/examens/.

Omdat in de overgang naar nieuwe partner er enkele maanden geen examens konden worden afgenomen, is eind december 2022 het register van gecertificeerde inspecteurs op de website van SVS (www.stichtingveiligspelen.nl/) tijdelijk bevroren. Dat houdt in dat tijdelijk de registratie van inspecteurs niet komen te vervallen wanneer zij een tijdelijke verlenging aanvragen. Wel is op korte termijn een nieuw examen nodig om de registraties definitief te kunnen verlengen met reguliere geldigheid van vijf jaar. Inspecteurs waarvan de registratie (bijna) is verlopen, kunnen een tijdelijke verlenging krijgen, wanneer zij zich zo spoedig mogelijk aanmelden voor het eerstvolgende examen (zie ook de antwoorden op de belangrijkste vragen hieronder). Op de website van SVS kan men verder nog terecht voor algemene informatie, zoals de beschrijving van de examens, het examenreglement en eerder verschenen nieuwsbrieven.

Ondertussen wordt er hard gewerkt om ook de laatste plooien glad te strijken en is het voornemen gezamenlijk te werken aan vernieuwde en verbeterde organisatie. Het bestuur van SVS laat weten alle (kandidaat) inspecteurs en hun eventuele werkgevers verontschuldigingen aan te bieden voor de problemen die ze mogelijk hebben ervaren als gevolg van de overgang naar de nieuwe examenorganisatie. Beide organisaties doen er alles aan om de negatieve gevolgen te beperken, en u zo spoedig mogelijk weer op hoog niveau van dienst te zijn.

 

Antwoorden op de belangrijkste vragen van dit moment

1) Waar vind ik de nieuwe examendata? De nieuwe examendata staan op https://www.examenpunt.nl/. Klik in de menubalk op ‘Examens’ en selecteer vervolgens ‘Stichting Veilig Spelen’ in het veld ‘Kies een thema’. Klik zo nodig op ‘Reset’. U ziet nu alle geplande SVS-examendata. Het nu nog beperkte aantal data wordt binnenkort uitgebreid.

2) Hoe kan ik mij aanmelden voor een examen? Ga naar de site van Examenpunt (zie vorige vraag). Klik op de knop ‘Bekijk examen’ van het gewenste examen. U ziet dan rechts de beschikbare examendata. Klik vervolgens op de knop ‘Aanmelden’ achter de gewenste datum, en vul de gevraagde gegevens in. Let op: de examens worden afgenomen in Arnhem, dus niet meer in Amersfoort.

3) Waar staan de gegevens van mijn SVS-certificaat? Uw registratie als gecertificeerd SVS-inspecteur staat op de SVS-website (https://www.stichtingveiligspelen.nl/). De gegevens zijn eind 2022 voor het laatst bijgewerkt. Doordat er enkele maanden geen examens zijn afgenomen, kan het zijn dat uw registratie (bijna) is verlopen. In dat geval komt u in aanmerking voor de bij vraag 4 beschreven overgangsregeling.

4) Hoe kan ik mijn (bijna) verlopen registratie snel verlengen? Als uw registratie (bijna) is verlopen meldt u zich zo spoedig mogelijk aan voor het eerstvolgende examen. Wij verlengen uw registratie dan administratief tot een tijdstip waarop het examen geheel is afgerond. U krijgt daarvan een bevestiging per mail. U ontvangt geen nieuw pasje met de tijdelijk verlengde geldigheidsduur.

5) Hoe en wanneer wordt mijn SVS-pasje verlengd? De tot nu toe verstuurde SVS-pasjes blijven geldig tot de einddatum die erop staat. Zodra uw registratie (na een met goed gevolg afgelegd examen) definitief is verlengd, ontvangt u een nieuw pasje. De nieuwe einddatum is vijf jaar na de vorige einddatum. Een eventuele administratieve verlenging (zie vraag 4) telt dus niet mee.

6) Hoe kom ik weer op de verzendlijst van SVS-inspecteurs? We beschikken nog niet over de gegevens van alle eerder gecertificeerde inspecteurs. De vorige examenorganisatie heeft hen wel uitgenodigd om toestemming te geven voor de overdracht naar Examenpunt, maar niet iedereen heeft gereageerd. Hebt u – om wat voor reden dan ook – nog geen toestemming gegeven stuur dan een mail naar info@examenpunt.nl met als onderwerp: ‘Toestemming overdracht SVS-gegevens’. Is uw mailadres na uw vorige aanmelding veranderd, vermeld dan ook het vorige mailadres. U krijgt daarna weer alle berichten over uw registratie en alles wat daarbij hoort.

7) Hoe kan ik de nieuwe examenorganisatie (Examenpunt) bereiken? Voor alle vragen en opmerkingen over de SVS-examens gebruikt u het contactformulier op https://www.examenpunt.nl/contact/. Hier staan ook het telefoonnummer en het mailadres.

 

Terug naar overzicht