Voorwaarden

Om een certificaat of om een diploma te kunnen halen je een toets of officieel examen succesvol afleggen. Het succesvol afleggen van een toets of examen is de manier om kwaliteit en vakbekwaamheid aantoonbaar te maken, te verhogen en te borgen. Hierbij geven een diploma of certificaat het kwaliteitsoordeel dat zekerheid geeft over de kennis en/of vaardigheden van een persoon. Middels het examen of de toets laat je alware zien dat je over de kennis en/of vaardigheden beschikt en daarmee aantoonbaar bekwaam bent. 

Certificaathouder

Een certificaathouder is de eigenaar van het certificaat of het diploma. Vaak is dit een officieel opleidingsinstituut, een kenniscentrum, een branchevereniging of beroepsvereniging, al dan niet crebo geaccrediteerd. De officiele toetsing is door de certificaathouder uitbesteedt aan Examenpunt, want bij een officiele toetsing hoort een onafhankelijke en betrouwbare toetsing. 

Algemene voorwaarden

Bij jouw toesting zijn naast de officiele voorwaarden van de certificaathouder ook de algemene voorwaarden van Examenpunt van toepassing. Deze tref je hier 

 

 

Eerlijk beoordelen

Onze ervaring en jouw vakkennis zijn de beste combinatie bij het eerlijk en objectief meten van kennisniveau, competenties en vaardigheden.  Examenpunt is een geslaagde keuze!

Hulp of advies?

Vragen over een van onze examens?
Neem gerust contact met ons op

026 - 3550 111